Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 05/07/2020 werd het volgende agendapunt : Wijziging van de  clubbenaming 


Van:  Hockeyclub Sporkin Westkust 

Naar: Hockeyclub Koksijde (kortweg: HC Koksijde),

 

goedgekeurd met 107 JA stemmen of een  RUIME 2/3 MEERDERHEID.

 

QUORUM (statutenwijziging):  2/3   van 135  =  90 stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd.

AANWEZIGHEIDSQUORUM  is behaald: er zijn   108 stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd.

 

Johan Decadt werd aangeduid als stemopnemer.

 

Resultaat stemming:          JA :  107,  NEEN:  1

 

Bijzonder quorum (statutenwijziging):  2/3 meerderheid van 108  =  72

 

De voorzitter dankt de aanwezigen en iedereen die bij volmacht gestemd heeft en sluit de vergadering. De aanwezigen werden uitgenodigd op een drink in de tuin van de maatschappelijke zetel.