Veldhockey heeft de laatste jaren een positieve ontwikkeling gekend, hetgeen we enorm toejuichen . De ledenaantallen zijn de laatste 10 jaar meer dan verdubbeld en bovendien zijn de verhoudingen tussen mannen/jongens en vrouwen/meisjes zo goed als in evenwicht, wat je in geen enkele andere ploegsport kan terugvinden. Hockey is dus de ideale sport om in een schoolcontext te beoefenen.