• Indien er meerdere spelers zijn binnen hetzelfde gezin, dan krijgt iedere speler 10 EURO korting op het lidgeld.
  • Kot-studenten of leerlingen op internaat betalen de helft van de prijs (volgens leeftijdscategorie)
  • Gelieve het lidgeld te betalen voor aanvang van de trainingen.
  • Lidgelden kunnen hetzij in éénmaal hetzij in twee schijven voldaan worden (de eerste helft begin september en de andere helft begin januari).
  • Via uw mutualiteit krijgt U een jaarlijkse tegemoetkoming op het inschrijvingsgeld, bezorg ons het formulier terugbetaling inschrijvingsgeld voor sportclubs.
  • Ook bij de gemeente Koksijde kunt U een tussenkomst van uw lidgeld vragen, voor meer info : https://www.koksijde.be/tussenkomst-lidgeld-sportclub.
  • Is het nog te zwaar voor uw gezinsbudget, spreek er dan gerust over met Nathalie op het nummer 0486/683 173.

Nog vragen, één adres : info@hckoksijde.be